+

Prehliadka mŕtveho – naozaj len posledná služba človeku?