Nová aplikácia pre záchranárov

Andrea Kalavská: Od jesene 2017 používajú záchranári celoplošne STEMI mobilnú aplikáciu. Vďaka nej pacientov s infarktom myokardu alebo podozrením na cievnu mozgovú príhodu privezie záchranka priamo a čo najskôr do zdravotníckeho zariadenia, kde dostane cielenú zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícke zariadenie má vďaka GPS v sanitke prehľad aj o tom, kde sa vozidlo s pacientom nachádza, vedia pripraviť tím odborníkov na jeho príchod a poskytnúť okamžitú pomoc. Používanie aplikácie v sanitkách znížilo čas, odkedy bola volaná záchranka po jej dojazd do nemocnice, v priemere o hodinu. Ide o významný posun, lebo pri týchto diagnózach často minúty zohrávajú rozhodujúcu rolu.

Dušan Zachar: Zlepšovanie komunikácie medzi záchrankou a nemocnicou, kam smeruje pacient s vážnou diagnózou, je nevyhnutným predpokladom na zrýchlenie, skvalitňovanie a zefektívnenie celého procesu odovzdávania pacienta a jeho následnej liečby. Táto inovácia, ako aj mnohé ďalšie v oblasti záchrannej zdravotnej služby a jej kooperácie s nemocnicami dokážu doslova zachraňovať životy. A keby Národné centrum zdravotníckych informácií mohlo zverejniť napríklad štatistiku podávania trombolýzy v jednotlivých nemocniciach, to by pomohlo tiež.

(04.10.2018; Trend; č. 40, TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii , s.; Mária Hunková)

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?