O prevencii, alebo sú služby poisťovní dostačujúce?

(04.10.2018; Trend; è. 40, TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii , s.; Mária Hunková)

Andrea Kalavská: Preventívne prehliadky sú dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie populácie, preto sme ich rozsah hradený z verejného zdravotného poistenia rozšírili. Od začiatku novembra 2017 majú poistenci k dispozícii viac preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov a stomatológov. U ľudí starších ako 15 rokov napríklad pribudla možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa je súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti majú zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom. Včasná prevencia je dôležitou kontrolou zdravia a pri prípadnom ochorení pomáha k jeho včasnému podchyteniu a následne úspešnej liečbe. Vyšetrenia, o ktoré sa rozšíril doterajší rozsah preventívnych prehliadok, pomôžu k včasnému zachyteniu viacerých diagnóz.

Dušan Zachar: Zlé výsledky zdravia Slovákov pri preventabilných ochoreniach poukazujú aj na nedostatky vo vzdelávaní, osvete a prevencii. Najmä primárna prevencia na Slovensku doposiaľ citeľne zaostáva. Rizikovým správaním svoje zdravie ohrozuje stále priveľa ľudí, ktorí nie sú nastavenými pravidlami zdravotníckeho systému dostatočne (de) motivovaní ho meniť. Je dobré, že ministerstvo zdravotníctva i poisťovne podnikajú kroky k tomu, aby sa to pomaly menilo. Prevažne platí, že prevencia je lacnejšia ako následná liečba. Treba však tiež merať, či preventívne programy prinášajú očakávané výsledky.

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?