ZON.SK – PLATFORMA ZDRAVOTNÍCKEJ KOMUNITY

Portál ZON.SK | ZDRAVOTNÍCTVO ONLINE  chce byť priestorom otvorenej odbornej komunikácie pre zdravotníkov a všetkých tých, ktorí chcú problematike zdravotníctva lepšie porozumieť.

ZON.SK uverejňuje odborné zdravotnícke výstupy v širokom spektre relevantných tém, pripravené expertmi, lídrami a inovátormi v jednotlivých oblastiach zdravotníctva.

ZON.SK je otvorený všetkým odborníkom, bez ohľadu na ich názorové smerovanie. Jediným ktitériom je odbornosť a korektnosť.

ZON.SK chce prispieť k tak potrebnému zvýšeniu kultúry komunikácie v zdravotníctve a o zdravotníctve.

ZON.SK má ambíciu byť otvorenou a odbornou platformou zdravotníckej komunity a prinášať na jednom mieste jedinečný rozsah odborných informácií o zdravotníckej problematike.

Slovenské zdravotníctvo disponuje expertmi, inovátormi a lídrami ktorí predstavujú nevyužitý potenciál nevyhnutný pre akúkoľvek pozitívnu zmenu. Cieľom portálu ZON.SK je podstatne zvýšiť mieru participácie odbornej zdravotníckej verejnosti na riešení problémov a na rozhodovaní v zdravotníctve.

Iniciátorom vzniku portálu ZON.SK je Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov.

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?