Prehliadka mŕtveho – naozaj len posledná služba človeku?

Alebo je to skôr téma na zviditeľnenie sa pre niektorých „našich“ zástupcov a rozoštvávanie lekárov.

 Pre nás v Asociácii súkromných lekárovZdravite  sú prehliadky mŕtvych dlhoročným boľavým miestom. Dištancujeme sa od vyjadrení profesných a neprofesných organizácií, ktoré nezodpovedne hádžu blato na toho druhého, a verejne sa obraciame s výzvou na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby urgentne konal.

Stav, kedy je zodpovednosť štátu prenesená na plecia všeobecných lekárov pre dospelých, trvá už 13 rokov, preto sme zamýšľanú úpravu zákona privítali ako možnosť sprofesionalizovať systém, pričom sme sa snažili v tomto procese práve o zrušenie akejkoľvek povinnosti prehliadať mŕtvych.
Výsledok nás riadne sklamal.

Niektoré profesné, či odborné organizácie lekárov však mali iný názor. Zrejme sa riadiac heslom „keď skapala koza mne, nech skape aj susedovi“. Nežiadali absolútne zrušenie povinnosti prehliadať mŕtvych, ale jej rozšírenie na ďalšie odbornosti ambulantných poskytovateľov.  A výsledok dnes dopadol na nás všetkých.

Čo sa vlastne stalo?

V parlamente bola prijatá neodborná a nesystémová zmena v úprave prehliadok mŕtvych  (len pre pripomenutie: návrh predložil poslanec MUDr. Tibor Bastrnák, lekár, ktorý od roku 2003 pôsobí v politike…). Úprava rozšírila povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych aj na ambulantných špecialistov. Dielo dokonal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, keď zverejnil rozpisy prehliadajúcich lekárov (odvolávajúc sa na novelu zákona) takmer výlučne pokryté ambulantnými  lekármi, teda lekármi všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecialistami.

Prehliadať mŕtvych musia dokonca aj lekári, ktorí sú po smrti

V regiónoch, kde boli prehliadky vo významnej miere zabezpečované dobrovoľníkmi, úrad zrazu  dobrovoľníkov z rozpisov celkom vynechal. Do rozpisov však nezabudol zaradiť lekárov, ktorí  sú niekoľko rokov na dôchodku, ale dokonca aj takých, ktorých niekoľko rokov po smrti (!!!).
No a sú ešte zariadenia ambulantného typu, ktoré do rozpisov zaradené vôbec neboli, a nikto nevie, ako vlastne úrad pri tvorbe rozpisov postupoval.

Jednoducho chaos, ktorý pokračuje:

Zrejme z dôvodu zaneprázdnenosti, spôsobenej tvorbou týchto zoznamov, ešte nebol čas na vyhlásenie výberových konaní na organizátorov prehliadok.

Zaujímavé je aj to, že začiatok a koniec trvania služby v rozpise sa v jednotlivých regiónoch líši. A tak v niektorých regiónoch sa prehliadajúci lekár nevyspí dve noci, lebo jeho služba trvá od 00:00 do 23:59.

Ako ďalej?

V parlamente bol teraz prerokovaný a schválený návrh, aby sa ustanovenie o povinnosti lekára špecialistu prehliadať mŕtvych v prechodnom období od 15.3. do 30.6.2018 neuplatňovalo.

Oficiálne znenie nie je známe, takže to zatiaľ nemôžme komentovať.

Ale už dnes sa môžeme pýtať: 

  • Je únosné, aby všeobecný lekár pre dospelých (ktorý už je pomaly chráneným druhom), ďalej po rokoch nevoľníckej práce na LSPP, niesol ešte aj túto povinnosť?
  • Je prijateľné, aby lekár, ktorý sa s patológiou a súdnym lekárstvom stretol naposledy za študentských čias pred 50-timi rokmi, bez akejkoľvek prípravy posúdil isté a neisté známky smrti, posmrtné zmeny, určil čas smrti?
    Ako má dodržať postup pri posudzovaní úmrtia a prehliadke tela, ako má posúdiť jeho príčinu či cudzie zavinenie? Lebo to sú závažné veci. A ako postupovať, ak totožnosť mŕtveho nie je známa?

Moja odpoveď na tieto otázky je NIE! Nie je to únosné ani prijateľné nielen pre súkromných lekárov ale ani zodpovedné k zosnulým a ich príbuzným.

A keď už zákon ustanovuje povinnosť,  tak povinnosť by mala platiť pre všetkých – aj lekárov na úrade aj tých v parlamente…

My ASL sa dištancujeme sa od vyjadrení profesných či neprofesných organizácií, ktoré hádžu blato na toho druhého. Dištancujeme sa od útokov na segment lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, rovnako ako na segment špecializovanej a.s.

Dištancujeme sa od snahy rozoštvať ambulantných lekárov a pýtame sa, komu takáto situácia prospieva, kto potrebuje získavať body takýmto spôsobom. Ktoré združenia a spoločnosti zastupujúce lekárov potrebujú konflikt medzi ambulantnými lekármi?

Naším prvoradým cieľom je zabezpečenie dôstojných podmienok pre ambulantných poskytovateľov.

Žiadame preto Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby bezodkladne vyhlásil výberové konania na organizátorov prehliadok mŕtvych a vynaložil všetky svoje kompetencie na to, aby skutočne došlo k uzatvoreniu zmlúv s organizátormi vo všetkých krajoch. 

Jediné riešenie na to, aby bola v oblasti prehliadok mŕtvych zabezpečená primeraná dostupnosť a kvalita, je ich profesionalizácia. Vyzývame preto kompetentných na vytvorenie potrebných, najmä ekonomických, podmienok  na splnenie tohto cieľa.

7.2.2018 o 11:46 , Článok napísal prezident  Asociácie súkromných lekárov SR, https://mariansoth.blog.sme.sk/c/475645/prehliadka-mrtveho-naozaj-len-posledna-sluzba-cloveku.html

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?