Prieskum regionálneho zdravia a zdravotníctva

Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva – priebežné výsledky

Ovplyvnia župné voľby stav zdravotníctva v regiónoch? Zaujímajú sa kandidáti na predsedov samosprávnych krajov – županov o stav zdravia a zdravotníckych služieb v ich kraji? Ako vnímajú problémy vo svojich regiónoch a aké riešenia navrhujú?

Iniciatíva Zdravé Regióny (www.zdraveregiony.sk) v spolupráci s SKIZP – Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (www.skizp.sk) a ZVLD SR – Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (www.zvld.sk) realizuje prieskum medzi kandidátmi na župana, v ktorom ich pred župnými voľbami oslovila s krátkym prieskumom názorov a postojov v oblasti zdravotníctva.

Z doterajších výsledkov prieskumu vyplýva, že kandidáti na županov, ktorí sa zúčastnili prieskumu zastávajú nasledovné názory a postoje:

76 % respondentov – kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu sú so situáciou v zdravotníctve v ich regióne skôr nespokojní alebo nespokojní.

89 % respondentov – kandidátov na župana je presvedčených, že obyvatelia ich regiónu prikladajú problematike zdravia a zdravotníctva vysokú alebo skôr vyššiu váhu.

65 % respondentov – kandidátov na župana je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú veľmi naliehavé, 35% je presvedčených, že problémy zdravia v regióne sú stredne naliehavé.

59 % respondentov – kandidátov na župana je presvedčených, že  územná samospráva môže zohrať  významnú úlohu v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne, 35% je presvedčených, že  územná samospráva môže zohrať stredne významnú úlohu.

Respondenti – kandidáti na župana sú presvedčení, že riešenie problémov zdravia a zdravotníctva v regióne je otázkou:

  • Zvýšenia právomocí regiónov: 71%
  • Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov: 53%
  • Finančných prostriedkov regiónov: 53%
  • Iných faktorov: 47%

Priebežné výsledky prieskumu, vrátane podrobnejších odpovedí, je možné nájsť tu: http://zdraveregiony.sk/zdrave-regiony-prieskum-pred-zupnymi-volbami-2017/

Linku na prieskumný formulár je možné nájsť tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFSTzEXS9s1wAHtQ24lmu8F28cB4cGKIrMApTD0cXh85OQMQ/viewform

Krátke zhrnutie významu regionálneho zdravotníctva je možné nájsť tu:

http://zdraveregiony.sk/preco-potrebujeme-regionalne-zdravotnictvo/

 

 

Iniciatíva Zdravé Regióny – www.zdraveregiony.sk  – je zameraná na podporu rozvoja zdravia a zdravotníctva v regiónoch. Kontakt: info@zdraveregiony.sk

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?