Anketa Verejné Zdravotníctvo: odpovedá Štefánia Móricová