Úspešné zmeny v liekovej politike?

(04.10.2018; Trend; è. 40, TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii , s.; Mária Hunková)

Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva: Zamedzili sme špekulatívnemu reexportu liekov a problém s nedostatkom liekov prakticky prestal existovať. V praxi začal fungovať emergentný systém zabezpečujúci pacientom dostupnosť liekov v prípade, ak nie sú dostupné formou štandardnej distribúcie. Pracovali sme na príprave novely, vďaka ktorej môžu držitelia registrácie aj drahších inovatívnych liekov požiadať o vstup do tzv. kategorizaèného zoznamu. Pacienti tak nemusia byť odkázaní na udelenie výnimky od zdravotnej poisťovne. Zámerom bolo motivovať výrobcov, aby ich liek prešiel štandardným kategorizačným procesom, pretože to považujeme za najviac transparentný spôsob, ako by sa mali lieky dostávať k pacientom. Zároveň sme pracovali na príprave zmien pri ochranných limitoch na lieky. Po novom sa týkajú nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Rozšíril sa aj okruh ľudí, ktorých sa ochranný limit týka.

Dušan Zachar, analytik INEKO: Legislatívu, ktorá sa týka reexportov liekov, je možné zatiaľ hodnotiť ako úspešný krok. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov však už takým úspechom podľa mňa nie je. Sťažila vstup lacnejších generík a biosimilárov na náš trh a umožňuje preplácanie mnohých drahých liekov z verejného zdravotného poistenia bez dostatočného posúdenia ich nákladovej efektívnosti a klinického prínosu. Dosah tejto novely na verejné financie bude značný. Jej zmena bude nutná.

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?