Vylučuje sa medicína s ekonómiou?

Môže zdravotná politika založená na finančnej logike a racionalizácii ľudských hodnôt a času byť sebestačná? K tomu sa vyjadril etický lekár Univ. Prof. Giovanni Maio na Viedenskom kongrese lekárov nemocníc. Je presvedčený, že nedôvera v štandardnú medicínu spôsobuje, že zdravotníctvo sa predražuje.
Ako správne diskutovať o financovaní, organizovaní, či optimalizácii zdravotného systému  sociálneho štátu v časoch ekonomického tlaku, bez toho, aby sa stratila zo zreteľa identita medicíny? Tieto otázky boli odprezentované Univ. Prof. Giovanni Maio z Inštitútu pre etiku a dejiny medicíny na univerzite vo Freiburgu na kongrese vo Viedni  v septembri  2018. Stredobodom sporu bola oblasť zdravotníctva vs. ekonomika.

Medicína je odjakživa vnímaná ako  „interakcii orientovaná, komunikácii orientovaná  sociálna disciplína“. Prof. Maio  varuje pred odmietaním ľudského, sociálneho, starostlivého v medicíne v prospech ekonomickej racionality a logiky. Toto „jednostranne, politicky zapríčinené  pochopenie ekonómie“ nielenže vedie k zhoršeniu pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov, ale aj k „strate dôvery u pacientov.“ Pretože ekonomika je disciplína, ktorá musí dobre slúžiť ľuďom. Maio pokračuje: „To nie je v žiadnom prípade v rozpore s etikou, ale práve naopak, našou úlohou je vedieť a musieť eticky odôvodniť hospodárenie.

pokračovanie na: http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2018/oeaez-19-10102018/ethik-misstrauen-macht-medizin-teuer.html?fbclid=IwAR0gqC78zWtorck0yyRWP6C-JAZ_opQbSR0HXGpveoLuJqr1WHdpyPXTpoI
preklad: Hubert Kožár

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?